Publikacje

2 czerwca 2020 / autor:

Konstrukcja umorzenia subwencji oznacza, że najwyższy poziom umorzenia (75% kwoty subwencji) otrzymują firmy, które mimo tego, że notują spadki sprzedaży to jednak nie redukują zatrudnienia.   Subwencje finansowe udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. są bodaj najkorzystniejszą formą wsparcia ze strony państwa w ramach tarcz antykryzysowych. O ich atrakcyjności przesądzają dwie cechy: (1) istotność […] [...] czytaj więcej

15 kwietnia 2020 / autor: Krzysztof Sokołowski

Najemca może żądać obniżenia czynszu najmu z powodu wystąpienia pandemii koronowirusa (COVID-19). Może także domagać się rozwiązania tej umowy.     Wprowadzone przez Radę Ministrów obostrzenia w zakresie poruszania, izolacji, zakazów prowadzenia działalności spowodowały, że wiele firm musi ponosić koszty stałe, w tym koszty najmu, mimo że prowadzenie działalności jest fatycznie niemożliwe (np. z […] [...] czytaj więcej

31 marca 2020 / autor: Katarzyna Grądzka

Na chwilę obecną świadczenie postojowe przysługuje w formie jednorazowej wypłaty. Projekt ustawy o COVID-19 zakłada możliwość przyznania ponownej wypłaty świadczenia, o czym miałaby zadecydować w rozporządzeniu Rada Ministrów, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.   1. Komu przysługuje   Świadczenie przestojowe zostało przewidziane dla: […] [...] czytaj więcej

3 kwietnia 2020 / autor:

WSPARCIE PRAWNE DLA FIRM   W trudnych czasach kryzysu wywołanego koronawirusem (COVID-19) istnieje potrzeba dzielenia się wiedzą. Przejście tego czasu w miarę suchą nogą wymaga stosowania rozwiązań, z których w „normalnym” czasie albo rzadko korzystamy, albo takich które są wprowadzone specjalnie na ten wyjątkowy czas. Na tej stronie będziemy publikować artykuły opisujące te rozwiązania […] [...] czytaj więcej

29 marca 2020 / autor: Krzysztof Sokołowski

Poniżej przedstwiamy formy wsparacia przedsiębiorcow i pracowników przewidziene w uchwalonej przez Sejm RP, ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Niewątpliwie nie są to rozwiązania satsfakcjonujące a ustawa […] [...] czytaj więcej

24 marca 2020 / autor: Krzysztof Sokołowski

Na restrukturyzację przedsiębiorstwa jest z reguły za późno, jeśli przedsiębiorca zaprzestał już regulowania swoich zobowiązań. Wówczas, aby uniknąć osobistej odpowiedzialności, zarząd powinien skoncentrować się na pilnym złożeniu prawidłowo skonstruowanego wniosku o ogłoszenie upadłości.   Wprawdzie przepisy przewidują, że restrukturyzacji podlega nie tylko przedsiębiorstwo zagrożone niewypłacalną, ale także niewypłacalne, ale w praktyce w przypadku […] [...] czytaj więcej

23 marca 2020 / autor: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia czasowe ograniczenia prowadzenia, niektórych typów działalności (restauratorów, najemców lokali w galeriach handlowych, właścicieli hoteli, klubów sportowych czy organizatorzy szkoleń), wydają się być, z punktów widzenia tzw. przeciętnego obywatela, przejawem troski o zdrowie. Jednak z punktu widzenia obywatela-prawnika są przejawem obiektywnie bezprawnego działania państwa.     Czasowy zakaz prowadzenia działalności […] [...] czytaj więcej

7 października 2019 / autor: Krzysztof Sokołowski

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Dziubak C-260/18 dotyczący kredytów frankowych. Czy powszechna euforia, jaka pojawiła się w prasie, ma swoje usprawiedliwienie? Co wynika praktycznego z tego wyroku i którzy frankowicze mają powód do satysfakcji?     dotyczy on tylko tych umów kredytowych, które są indeksowane do waluty obcej. Nie dotyczy umów […] [...] czytaj więcej

6 października 2019 / autor: Krzysztof Sokołowski

Prokurent nie musi być zatrudniony w spółce na umowę o pracę. Może otrzymać wynagrodzenie także na podstawie uchwały zarządu Spółki. W niektórych przypadkach może to być korzystniejsze ze względu na mniejsze obciążenia podatkowe i zusowskie.   Powołując na prokurenta osobę zatrudnioną już w spółce na umowę o pracę Zarząd może w różny sposób ukształtować zasady, [...] czytaj więcej

9 listopada 2017 / autor: Krzysztof Sokołowski

Tylko odszkodowanie płatne na podstawie ugody sądowej korzysta ze zwolnienia od podatku od dochodów osób fizycznych.   Otrzymane odszkodowanie i zadośćuczynienie jest przychodem z tzw. innych źródeł (zob. art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 u ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przepis art. 21 ust.1 pkt. […] [...] czytaj więcej