Publikacje

JAK ZATRUDNIĆ PROKURENTA

6 października 2019 / autor: Krzysztof Sokołowski
jak zatrudnić prokurenta, akt powołania, umowa o pracę

Prokurent nie musi być zatrudniony w spółce na umowę o pracę. Może otrzymać wynagrodzenie także na podstawie uchwały zarządu Spółki. W niektórych przypadkach może to być korzystniejsze ze względu na mniejsze obciążenia podatkowe i zusowskie.

 

Powołując na prokurenta osobę zatrudnioną już w spółce na umowę o pracę Zarząd może w różny sposób ukształtować zasady, na podstawie których prokurent będzie otrzymywał wynagrodzenie. Różne są skutki tych umów w zakresie obowiązków podatkowych i ubezpieczeń społecznych.

 

Spółka może z prokurentem zawrzeć dodatkową umowę o pracę obejmującą swoim zakresem obowiązków pełnienie funkcji prokurenta. Wówczas obowiązki w zakresie danin publicznych są identyczne jak w przypadku każdej umowy o pracę. Słabością tego rozwiązania jest to, że odwołując prokurę należy także wypowiedzieć umowę o pracę w zakresie prokury. A to oznacza, że mimo tego, iż odwołanie prokury jest skuteczne natychmiastowo to wypowiedzenie umowy o pracę będzie musiało uwzględniać okres wypowiedzenia. Mimo zatem odwołania prokury prokurent będzie uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tego tytułu jeszcze przez czas wypowiedzenia.

 

Prokurent może także pełnić funkcję i pobierać wynagrodzenie ustalone jedynie na podstawie aktu powołania, tj. uchwały zarządu, która określa jego wynagrodzenie. W takiej sytuacji wynagrodzenie pobierane jedynie na podstawie aktu powołania nie podlega opodatkowaniu, jak ze stosunku pracy, lecz jest kwalifikowane jako przychody z innych źródeł.  Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji nie jest także źródłem obowiązku w zakresie ubezpieczeń społecznych. Jest to więc korzystna opcja, ale tylko wtedy gdy taki prokurent nie ma zawartej równocześnie umowy o pracę. W przeciwnym wypadku istnieje duże ryzyko, że wynagrodzenie z tytułu prokury zostanie potraktowane, jako element stosunku pracy, albowiem zazwyczaj trudno jest oddzielić obowiązki z umowy o pracę oraz funkcji prokurenta.

 

Udostępnij
FacebookTwitterLinkedIn

Kontakt

Zapraszamy do  kontaktu z autorem artykułu.

Proszę skorzystać z formularza kontaktowego opisując problem.

Postaramy się niezwłocznie udzielić Państwu odpowiedzi. 

    captcha