Specjalizacje

OBSŁUGA PRAWNA

Obsługa prawna Sokołowski i Partnerzy adwokaci radcy prawni

Obsługa prawna firm to coś więcej niż dzielenie się znajomością prawa. To indywidualna  i oparta na zaufaniu więź między doradcą a klientem.  Adwokaci, radcy prawni Kancelarii pozostają do stałej dyspozycji klienta, z preferencją co do pierwszeństwa i czasu wykonania usługi. Każdy klient otrzymuje swojego opiekuna (adwokat, radca prawny), który koordynuje świadczenia danej czynności przez prawnika/prawników posiadających odpowiednią do zgłaszanego problemu wiedzę i doświadczenie. Obsługa prawna spółek obejmuje w szczególności:

 

Obsługa prawna organów spółek, stowarzyszeń, fundacji

 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów,
 • opracowywanie zmian statutu i umowy spółki, umarzenie i zastaw udziałów i akcji, zbycie udziału i akcjami, wniesienie dopłat, przymusowe umorzenie (wykup)  udziałów i akcji;
 • opracowywanie projektów uchwał organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników/zgromadzenia akcjonariuszy) oraz reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy,
 • opracowywanie projektów umów oraz aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa (uchwał, zarządzeń, regulaminów),
 • rejestracja spółki, rejestracja zmian wpisów w krajowym rejestrze sądowym,

 

Doradztwo prawne w zakresie kontraktów handlowych

 • obsługa prawna spółki w zakresie bieżącej działalności handlowej,
 • przygotowywanie, negocjowanie umów, opiniowanie projektów umów handlowych, umów w stosunkach wewnętrznych spółki, m.in. umów między wspólnikami/akcjonariuszami, umów łączących spółkę z jej wspólnikami/akcjonariuszami, umów zawieranych między spółką a członkami organów spółki, kontrakty menadżerskie;
 • opracowywanie instrukcji zawierania i zabezpieczania umów, systemu zarządzania wierzytelnościami;
 • przeprowadzanie analiz prawnych przedsiębiorstw (due diligence)
 • reprezentacja procesowa spółki w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji,

 

Tworzenie i likwidacja podmiotów

 • pomoc przy doborze optymalnej formy prawnej nowych spółki (optymalizacja pod względem podatkowym oraz gwarancji ochrony praw założycieli);
 • tworzenie fundacji, stowarzyszeń, w tym organizacji pożytku publicznego;
 • rejestracja spółki prawa handlowego (zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych)  
 • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw,
 • obsługa prawna firmy w zakresie procesu przekształcania formy prawnej spółki, łączenie spółki, podział spółki
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania spółki, likwidacja spółki, a w tym obsługa prawna działalności likwidatora spółki,
 • upadłość spółki, restrukturyzacja spółki, reprezentacja wierzycieli przed syndykiem masy upadłości, nadzorcą sądowym oraz zarządcą, ocena możliwości zawarcia układu, jego negocjacja, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości oraz reprezentację procesową w toku postępowań likwidacyjnych i upadłościowych;

 

Obsługa prawna z zakresu prawa pracy

 • umowa o pracę, kontrakt menadżerski – opracowanie, negocjowanie.
 • regulamin wynagradzania spółki, regulamin prac spółkiy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – opracowywanie i negocjowanie
 • procesy przed sadem pracy
 • obsługa prawna działu kadr 

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub uzyskaniem innych szczegółowych informacji, 

prawnicy Kancelarii - adwokaci, radcy prawni - są do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  captcha