Specjalizacje

UMOWY I ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI

umowy i ich zabezpieczenia

Umowy

Prawo cywilne jest podstawą wszelkiej aktywności gospodarczej. Prawnicy Kancelarii Sokołowski i Partnerzy Adwokaci Radcy Prawni opracowują projekty wszystkich typów umów obrotu gospodarczego starając się dostosować ich treść do zapotrzebowania konkretnego przedsięwzięcia. Przygotowujemy m.in. umowy:

 • obejmujące obrót rzeczami (umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa zamiany, umowa przedwstępna, itp.);
 • obejmujące świadczenie usług (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, itp.).
 • obejmujące korzystanie z rzeczy (umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia, umowa leasingu, itp.)
 • obejmujące finansowanie działalności (umowa pożyczki, cesja wierzytelności, umowa przejęcia długu itp.);

Dla potrzeb konkretnego przedsięwzięcia tworzymy umowy nietypowe, mieszane obejmujące swoim zakresem szereg działań gospodarczych mieszczących się w kilku typach umów.

 

Nasze doradztwo obejmuje oczywiście również porady prawne (również porady prawne on-line) w zakresie wykonania, zmiany, wygaśnięcia już istniejących umów.

 

ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI

Dobrze skonstruowana umowa nie sprawia kłopotów interpretacyjnych i jest wykonalna. Wykonalność każdej umowy zagwarantuje zastosowanie sytemu zabezpieczeń wierzytelności poprzez, np.:

 • zastaw
 • hipotekę
 • poręczenie
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • przelew  wierzytelności
 • gwarancje
 • akredytywy
 • przejęcie czy przystąpienie do  długu
 • kaucje
 • weksle

Umiejętne zastosowanie takich instytucji, jak przejęcie czy przystąpienie do długu, a także wykorzystanie podatkowych konsekwencji zastosowanie niektórych instytucji prawa cywilnego (np. przewłaszczenia na zabezpieczenie) niekiedy okazuje się najskuteczniejszym zabezpieczeniem wierzytelności .

 

Prawnicy Kancelarii Sokołowski i Partnerzy Adwokaci Radcy Prawni zajmują się opracowaniem dla Państwa systemu zabezpieczeń wierzytelności, optymalnego z punktu widzenia zarówno oczekiwań, jak i możliwości obu stron umowy. W ramach  stałej współpracy (stała obsługa prawna) opracowujemy systemy zarządzania wierzytelnościami tak, aby eliminować ryzyko wygenerowania stanu utraty płynności finansowej.

 

Ważnym elementem procesu kontraktowania są negocjacje. Każdy z Państwa chciałby – nie tracąc zbyt wiele – zyskać możliwie najwięcej. Zdolność przewidywania oczekiwań i możliwych zachowań przeciwnika, rozpoznawania zastosowanych taktyk negocjacyjnych staje się głównym kluczem do sukcesu w wielostronnych rozmowach.

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub uzyskaniem innych szczegółowych informacji, 

prawnicy Kancelarii - adwokaci, radcy prawni - są do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  captcha