Publikacje

26 listopada 2015 / autor:

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją RP przepis uzależniający legalizację samowoli budowlanej od posiadania w  dniu wszczęcia postępowania decyzji ustalającej warunki zabudowy i stwierdzającej zgodność budowy z planem przestrzennego zagospodarowania, co praktycznie uniemożliwiało legalizację. Teraz taka decyzja nadal będzie niezbędna ale będzie można ja przedstawić w toku postępowania legalizacyjnego. [...] czytaj więcej