Porady on-line

Prosimy o zadanie pytania prawnego. Nie udzielamy odpowiedzi na pytania osób, które nie przedstawimy się z imienia i nazwiska oraz zawierające stany faktyczne bez sprecyzowania nazw oraz imion i nazwisk podmiotów, których sprawa dotyczy. W terminie maksymalnie 2 dni roboczych otrzymacie Państwo wiadomość zwrotna dotycząca podjęcia się wykonania usługi, terminu i sposobu wykonania, jej wyceny oraz sposobu płatności. Po zrealizowaniu płatności czynność Kancelaria wykona w terminie 3 dni roboczych, o ile w wiadomości zwrotnej nie zostanie określony inny termin.

 

    Dołącz dokument dozwolone pliki w formatach: doc, docx, pdf. Max. dozwolony rozmiar to 2MB

    captcha