Publikacje

26 listopada 2015 / autor:

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczący roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie tzw. dekretu Bieruta. W sprawie tej skarżących reprezentował adwokat Krzysztof Sokołowski z naszej kancelarii. Staraniem adwokata Krzysztofa Sokołowskiego Trybunał Konstytucyjny uznał w wyroku z dnia 13 czerwca 2011 roku [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Pełny skład Sądu Najwyższego podjął uchwałę zgodnie z którą do roszczeń onaprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjnąwydaną przed dniem 1 września 2004 r., której nieważność lub wydanie z naruszeniem art. 156 § 1 k.p.a. stwierdzono po tym dniu, ma zastosowanie art. 160 § 1, 2, 3 i 6 k.p.a. Oznacza to, że roszczenia te przedawniają [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

W jednej z uchwał Sąd Najwyższy orzekł, że dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o odszkodowanie za szkodę poniesioną na skutek wydania przed dniem 1 września 2004 r. decyzji administracyjnej, której nieważność została stwierdzona ostateczną decyzją administracyjną po tym dniu. Zdaniem Prezesa Prokuratorii Generalnej oznaczać to może, że część roszczeń dochodzona w ramach reprywatyzacji jest przedawniona. [...] czytaj więcej