Specjalizacje

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawnik prawo administracyjne

Praktyka administracyjna Kancelarii obejmuje kilka głównych obszarów:

 

Proces realizacji inwestycji budowlanych – prawo budowlane

 • zatwierdzenie projektu budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę
 • decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenia na użytkowanie
 • nakazy rozbiórki obiektów budowlanych (samowola budowlana, rozbiórka)
 • przeniesienie praw z decyzji o warunkach zabudowy oraz o udzieleniu pozwolenia na budowę
 • ustalenie prawa wejścia na nieruchomość sąsiednią w celu wykonania prac budowlanych
 • o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji budowlanej
 • postępowań z zakresu ochrony środowiska dotyczących emisji hałasu, spalin i innych nieczystości

 

Rynek nieruchomości

 

Profesjonalny obrót gospodarczy

 • Postępowanie o udzielenie zezwoleń i koncesji w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Postępowania kontrolne celne i podatkowe

 

Sprawy ogólno-administracyjne

 • wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją administracyjną
 • stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej
 • uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej

 

Oferujemy usługi zastępstwa procesowego przed organami administracji wszystkich instancji, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub uzyskaniem innych szczegółowych informacji, 

prawnicy Kancelarii - adwokaci, radcy prawni - są do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  captcha