Specjalizacje

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

Upadłość i restrukturyzacja

Wierzycielom i dłużnikom oferujemy usługi obejmujące:

 • audyt prawny przedsiębiorstwa dłużnika
 • ogłoszenie upadłości – reprezentacja w postępowaniu sadowych oraz upadłościowym
 • analiza ważności i skuteczności transakcji przeprowadzonych w czasie poprzedzającym ogłoszenie upadłości
 • reprezentacja procesowa w postępowaniu o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej (skarga pauliańska); procesy o uznanie za bezskuteczne transkacji, które zostały zrealizowane z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • reprezentację interesów wierzyciela w toku postępowania upadłościowego
  • zgłoszenie wierzytelności
  • sprzeciw do listy wierzytelności
  • wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli
  • zażalenia i apelacje
  • wniosek i pozew o wyłączenie z masy upadłości
  • zarzuty przeciwko planowi podziału funduszy z masy
 • wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, przygotowanie planu restrukturyzacji  
 • negocjacja układu z wierzycielami

 

Oferujemy także usługi w zakresie:

 • reprezentacji procesowej w sprawach o orzeczenie wobec członków zarządu spółki zakazu prowadzenia działalności
 • reprezentacji w postępowaniach o odszkodowania od członków zarządu spółki (odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki).

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub uzyskaniem innych szczegółowych informacji, 

prawnicy Kancelarii - adwokaci, radcy prawni - są do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  captcha