Specjalizacje

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Windykacja należności lublin

W swojej praktyce prawnicy Kancelarii Sokołowski i Partnerzy Adwokaci Radcy prawni starają się przede wszystkim zabezpieczyć klienta przed wystąpieniem stanu zaległości nie dopuścić do konieczności prowadzenia egzekucji wierzytelności. Służą temu opracowywane dla każdego przedsiębiorstwa systemy zarządzania i monitorowania wierzytelnościami, systemy zabezpieczania i wzmacniania ściągalności własnych wierzytelności.

 

Nie ograniczamy się do wytaczania powództw o zapłatę. Wykorzystujemy wszystkie dostępne nam środki prawne do prowadzenia skutecznej i szybkiej egzekucji. Jeżeli dłużnikami są niesolidni przedsiębiorcy stosujemy kompilację kilku procedur sądowych, które w bardzo krótkim czasie bardzo skutecznie mobilizują dłużników do regulowania swoich zobowiązań.

 

W bardziej zawiłych sytuacjach wykorzystujemy instrumenty prawne typu cesje wierzytelności, powiernicze przelewy wierzytelności, przejęcia i przystąpienia do długu, konwersje długów na udziały, itp., które stanowią alternatywny, szybki i skuteczny sposób odzyskania zaległych wierzytelności.

 

Etap właściwej egzekucji (windykacja wierzytelności) obejmuje przeprowadzenie postępowania sądowego w celu uzyskania tytułu wykonawczego (wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności) otwierającego drogę do zainicjowania egzekucji prowadzonej przez komornika. Reprezentacja klienta w tym postępowaniu obejmuje wszystkie czynności, które sprzyjają mobilizacji komornika do szybkiego i sprawnego wyegzekwowania długu.

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub uzyskaniem innych szczegółowych informacji, 

prawnicy Kancelarii - adwokaci, radcy prawni - są do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

    captcha