Publikacje

RESTRUKTURYZACJA CZY UPADŁOŚĆ (COVID-19)

24 marca 2020 / autor: Krzysztof Sokołowski
RESTRUKTURYZACJA CZY UPADŁOŚĆ

 

 

Na restrukturyzację przedsiębiorstwa jest z reguły za późno, jeśli przedsiębiorca zaprzestał już regulowania swoich zobowiązań. Wówczas, aby uniknąć osobistej odpowiedzialności, zarząd powinien skoncentrować się na pilnym złożeniu prawidłowo skonstruowanego wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Wprawdzie przepisy przewidują, że restrukturyzacji podlega nie tylko przedsiębiorstwo zagrożone niewypłacalną, ale także niewypłacalne, ale w praktyce w przypadku niewypłacalności niezwykle trudno będzie zrealizować cele postępowania restrukturyzacyjnego nie posiadając środków na bieżącą działalność.

 

Jednym z celów postępowania restrukturyzacyjnego jest porozumienie się z wierzycielami, np. poprzez ustalenie innych terminów płatności, umorzenie części zobowiązań (np. odsetek, kosztów czy części zobowiązań głównych), rozłożenie ich na raty.  Sens takich działań istnieje wówczas gdy przygotowany plan restrukturyzacji, czyli w największym uproszczeniu opis pozyskania środków na spłatę zobowiązań i określenie zasad ich spłaty, jest możliwy do realizacji. Jego realizacja jest zaś możliwa, jeśli przedsiębiorstwo posiada środki finansowe na kontynuowanie działalności.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne jest zatem przewidziane dla osób przezornych, przewidujących, stale analizujących sytuację swojej firmy. Jeżeli dostrzegają oni, że za 3 czy 4 miesiące mogą mieć problem z płynnością finansową  to jest ten moment na podjęcie decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Przygotowanie takiego wniosku do sądu wymaga ścisłej współpracy z działem księgowym i analitycznego spojrzenia na przyszłe źródła przychody oraz zakres wydatków, tak aby dostosować poziom tych drugich do momentów spływu środków. Chodzi o to, aby pokazać wierzycielom źródła finasowania spłaty ich zobowiązań, odroczonych w czasie czy rozłożonych na raty.

 

Najważniejszym skutkiem zawarcia układu w ramach postępowania jest umorzenie z mocy prawa postępowań egzekucyjnych i utrata wykonalności wyroków, które były objęte zawartym układem. A to daje upragniony spokój na czas realizacji układu.  

 

Alternatywą jest upadłość 

 

Jeśli nie ma szans na porozumienie z wierzycielami a dłużnik zaprzestał spłacania zobowiązań, i stan ten trwa 3 miesiące, zarząd przedsiębiorstwa powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W przeciwnym wypadku naraża się na osobistą odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zbyt późnym złożeniem wniosku a niekiedy także zakazem zajmowania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej czy prokurenta.

 

W największym uproszczeniu celem postępowania upadłościowego jest proporcjonalne zaspokojenie wszystkich zobowiązań oraz w przeważającej większości przypadku prawne zakończenie jego działalności.  Warunkiem ogłoszenia upadłości przez sąd jest ustalenie, że prognozowania wartość likwidacyjna majątku jest wyższa niż prognozowana wartość kosztów postępowania upadłościowego. W przeciwnym wypadku wniosek zostanie oddalony, albowiem nie prowadzi się postępowania po to, aby je poprowadzić, lecz celu proporcjonalnego zaspokojenia zobowiązań.

 

Tak więc przedsiębiorca musi być wyjątkowo czujny, aby w odpowiednim momencie zdecydować na zainicjowanie jednego z tych dwóch postępowań. O wyborze jednego z nich decydować będzie aktualna sytuacja jego przedsiębiorstwa.               

 

Udostępnij
FacebookTwitterLinkedIn

Kontakt

Zapraszamy do  kontaktu z autorem artykułu.

Proszę skorzystać z formularza kontaktowego opisując problem.

Postaramy się niezwłocznie udzielić Państwu odpowiedzi. 

    captcha