Nota prawna

Witryna internetowa została przygotowana na zlecenie SOKOŁOWSKI I PARTNERZY ADWOKACI RADCY PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA. Witryna nie ma charakteru reklamowego, lecz służy wyłącznie celom informacyjnym. Informacje zawarte na witrynie internetowej mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej ani oferty świadczenia usług prawniczych. Zawarte na witrynie opracowania, artykuły, biuletyny są informacjami natury ogólnej, i nie stanowią wyczerpującego opracowania prawnego danej problematyki. W celu uzyskania pomocy prawnej należy zwrócić się bezpośrednio do SOKOŁOWSKI I PARTNERZY ADWOKACI RADCY PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA.

 

Zawartość Witryny, a w szczególności tekst, rozwiązania graficzne oraz informatyczne, chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa autorskie z tego tytułu przysługują, na zasadzie wyłączności, Kancelarii SOKOŁOWSKI I PARTNERZY ADWOKACI RADCY PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA. Jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Witrynie, a w tym kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie, jest niedozwolone bez uprzedniej zgody Kancelarii.

 

Wszelkie linki umieszczone w witrynie umożliwiają jedynie przejście na inne serwisy i witryny internetowe zarządzane przez osoby trzecie. Kancelaria SOKOŁOWSKI I PARTNERZY ADWOKACI RADCY PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA nie ma wpływu na treść informacji umieszczonych na tych witrynach oraz serwisach.

 

Kancelaria SOKOŁOWSKI I PARTNERZY ADWOKACI RADCY PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki korzystania Witryny, obejmujące w szczególności szkody wynikające z jej użytkowania albo wynikające z niezupełności, niekompletności lub niedokładności informacji umieszczonych w Witrynie.