Specjalizacje

PRAWO CYWILNE

prawnik prawo cywilne

Doradzamy we wszystkich polach aktywności związanych z szeroko pojmowanym prawem cywilnym. Zajmujemy się pomocą prawną w zakresie: 

  • roszczeń o naruszenie dóbr osobistych
  • roszczeń o zapłatę i odszkodowania zarówno z tytułu niewywiązania się z umów jaki z tytułu czynów niedozwolonych
  • roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
  • roszczeń o podział majątku wspólnego
  • roszczeń związanych z prawem mieszkaniowym (ustanowienie odrębnych własności lokali, rozliczenia o nakłady i pożytki, rozliczenia z wspólnotą mieszkaniową
  • roszczeń związanych z prawem rzeczowym (zastaw, służebność, hipoteka – ustanawianie i wygaszanie)
  • roszczeń o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej nieruchomości a rzeczywistym stanem prawnym
  • roszczeń o nabycie własności przez zasiedzenie
  • roszczeń o uwłaszczenie
  • roszczeń o naruszenie posiadania
  • roszczeń o eksmisję

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub uzyskaniem innych szczegółowych informacji, 

prawnicy Kancelarii - adwokaci, radcy prawni - są do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

captcha