Specjalizacje

PROCESY

Procesy prawnik

Procesy, spory sądowe są chlebem powszednim każdego doświadczonego prawnika.   Jednakże prowadząc korporacyjną obsługę przedsiębiorstw staramy się tak Państwu doradzać, aby nie dopuszczać do procesów sądowych. Poczytujemy sobie za zasługę, jeśli nasz klient może pochwalić się minimalną, jeśli nie zerową statystyką sądową zarówno po stronie zobowiązań jak i wierzytelności.

 

Niemniej jednak w wielu przypadkach nie udaje się uniknąć sporu sądowego. Praktyka sądowa stanowi niezwykle istotną część naszej działalności – rocznie prowadzimy kilkaset spraw sądowych. Przywiązujemy do niej ogromną rolę stale podnosząc kwalifikacje prawników Kancelarii nie tylko w zakresie znajomości niuansów prawa procesowego, ale przede wszystkim taktyki postępowania. Wzrastający poziom sformalizowania polskiego procesu sprawia bowiem, że niejednokrotnie o ostatecznym wyniku procesu decyduje nie tylko umiejętność jasnego, klarowanego, wyważonego ale i taktycznie przemyślanego artykułowania swoich racji. Potrafimy precyzyjnie zdefiniować zakres czynności dowodowych i procesowych, jakie należy przeprowadzić. Potrafimy też zdefiniować oraz przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z ruchów procesowych przeciwnika.

 

Posiadamy doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Prawnicy Kancelarii posiadają uprawnienia do reprezentacji interesów naszych klientów także przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Posiadamy doświadczenie w zakresie postępowań arbitrażowych przed stałymi i powoływanymi ad hoc sądami arbitrażowymi.

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub uzyskaniem innych szczegółowych informacji, 

prawnicy Kancelarii - adwokaci, radcy prawni - są do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

    captcha