Zespół

Profesjonalny obrót gospodarczy wymusza specjalizację na rynku usług prawniczych. Odpowiedzialnie można świadczy kompleksową pomoc prawną jedynie pracując w zespole osób posiadających wszechstronne wykształcenie i doświadczenie.

 

Prawdziwe efekty uzyskujemy pracując w zespole. Zespół Kancelarii stanowią prawnicy, adwokaci, radcy prawni z długoletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia profesjonalnej obsługi prawnej. Prawnicy Kancelarii posiadajągruntowne przygotowanie z prawa cywilnego i dziedzin pokrewnych, jako podstawy zajmowania się wszystkimi innymi dziedzinami aktywności gospodarczej naszych klientów. Skupienie się poszczególnych prawników na wybranych zagadnieniach w połączeniu z pracą zespołową pozwala nam odpowiedzialnie doradzać w najbardziej skomplikowanych dziedzinach obrotu gospodarczego.

 

Współpracujemy również z wysokiej klasy specjalistami z dziedzin pokrewnych, ściśle związanych ze świadczoną pomocą prawną.

 

 

 

Krzysztof Sokołowski

ADWOKAT / Od kilkunastu lat stały doradca prawny wielu firm. Koncentruje swoje zainteresowania zawodowe wokół prawa cywilnego, zagadnień związanych z realizacją inwestycji budowlanych, prawem obrotu nieruchomościami komercyjnymi, inwestycjami zagranicznymi, kontraktami handlowymi, prawem zamówień publicznych […]

 

więcej

 

 

 

Janusz Kwiatek

RADCA PRAWNY / Jest prawnikiem z ponad 25-o letnim doświadczeniem, koncentrującym swoją aktywność w sferze doradztwa dla przedsiębiorców. Jest stałym doradcą prawnym wielu firm. Na przestrzeni lat współpracował przedsiębiorcami bardzo wielu branż, m.in. prowadzącymi sieć hurtowni sklepów RTV i AGD […]

 

więcej

 

 

 

Adam Gryciuk

RADCA PRAWNY / Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. W kancelarii pracuje od 2010 roku.  Swoją zawodową aktywność poświęca głównie prawu cywilnemu, w szczególności problematyce realizacji roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych […]

 

więcej

 

 

 

Katarzyna Grądzka

ADWOKAT / Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Kancelarii pracuje od 2008 roku. Jej doświadczenia koncentrują się wokół prawa obrotu gospodarczego. W Kancelarii opiekuje się firmami z branży transportowej, spedycyjnej i budowlanej […]

 

więcej