Specjalizacje

PRAWO BUDOWLANE

prawnik prawo budowlane

Inwestycje budowlane, zarówno te stosunkowo niewielkie (domy jednorodzinne, lokale użytkowe) jak i wielkoformatowe (hipermarkety, centra handlowe) wymagają znakomitego przygotowania logistycznego, technologicznego i prawnego.  Prawnicy Kancelarii, adwokaci, radcy prawni posiadają doświadczenie w zakresie reprezentacji przedsiębiorców i osób fizycznych na każdym niemal etapie procesu budowlanego, tj.:

 • opracowywania zmian planu zagospodarowania przestrzennego
 • wydawania decyzji o warunkach zabudowy nieruchomościami zagospodarowania terenu
 • zgłoszenia wykonania prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
 • postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę
 • tworzenia, negocjacji i zmian umów z generalnym wykonawcą, z wykonawcami i podwykonawcami, 
 • opracowywania umów o opracowania koncepcji architektonicznej, opracowanie projektu budowlanego wykonawczego, umów o nadzór autorski, o pełnienie funkcji inspektora nadzoru, itp.
 • doradztwo w zakresie kreowania systemu finansowania i zabezpieczeń uczestników procesu budowlanego,
 • konstruowania umów gwarancji zapłaty, czynności jednostronnych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
 • rozwiązywanie zagadnień związanych z prawem sąsiedzkim (immisje pośrednie i bezpośrednie, służebności drogi koniecznej, służebności widoku, itp.)
 • reprezentacji uczestników procesu budowlanego w postępowaniach administracyjnych przed urzędami administracji budowlanej, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Inspektorami Nadzoru, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub uzyskaniem innych szczegółowych informacji, 

prawnicy Kancelarii - adwokaci, radcy prawni - są do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  captcha