pic

Portal wiedzy

Podatkowe

Egzekucja podatków nie ulega przedawnieniu

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wielokrotne przerywanie biegu 5-o letniego terminu przedawnienia podatków nie jest sprzeczne z konstytucją . Oznacza to, [...]

Podatek od pożyczek od wspólników do zwrotu

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku wydanym w sprawie Logstor ROR Polska (C-212/10) uznał, że wprowadzony ponownie w 2007 r. (bo [...]

Podatek liniowy nie dla menadżera

Menadżer, który świadczy usługi zarządzania, nie może się rozliczać tak jak przedsiębiorca, nawet jeśli działa w spółce, albowiem istotą kontraktu [...]

Opodatkowanie garażu

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z miejscem parkingowym, które stanowi integralną część lokalu, jest opodatkowana 7-proc. VAT – tak wynika z [...]

Poczęstunek a koszty uzyskania przychodu

Wydatki ponoszone na zwyczajowy poczęstunek kontrahentów czy klientów są kosztem uzyskania przychodu. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Interpretacją [...]

Ubezpieczenie członków zarządu spółki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że w sytuacji gdy spółka akcyjna kupuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członkom zarządu i członkom [...]

Gwarancja jakości w fakturze

Sąd najwyższy stwierdził, że zamieszczenie w fakturze VAT, wystawionej przez przyjmującego zamówienie, adnotacji, że jej podpisanie stanowi potwierdzenie właściwej jakości [...]

Prezenty dla kontrahentów bez VAT

W dniu 13 maja 2008 roku NSA w Warszawie orzekł w sprawie I FSK 600/07, ze polskie przepisy dotyczące opodatkowania [...]

Odszkodowanie od ubezpieczyciela razem z VAT

Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów uznał, iż w przypadku gdy poszkodowanemu wypłacane jest odszkodowanie na podstawie kosztorysu naprawy należne [...]

Odpowiedzialność członków Zarządu

Sąd Najwyższy w jednym z wyroków uznał, że członkowie Zarządu spółki kapitałowej, odpowiadający za zobowiązania tej spółki mogą podnosić wszystkie [...]

Akcyza od aut

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał polskie przepisy dotyczące akcyzy od aut sprowadzanych z krajów UE za niezgodne z prawem wspólnotowym. Skutkiem [...]