Publikacje

Art. 215 ugn niezgodny z Konstytucją

26 listopada 2015 / autor:
Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczący roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie tzw. dekretu Bieruta. W sprawie tej skarżących reprezentował adwokat Krzysztof Sokołowski z naszej kancelarii.

Staraniem adwokata Krzysztofa Sokołowskiego Trybunał Konstytucyjny uznał w wyroku z dnia 13 czerwca 2011 roku wydanym w sprawie sygn. akt SK 41/09, że art. 215 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 oraz w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. Zakwestionowany przepis dotyczy ograniczonej realizacji roszczeń odszkodowawczych za grunty warszawskie. Wyrok ten obliguje Sejm RP do uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej oraz może stanowić podstaw do realizacji roszczeń z uwagi na tzw. bezprawie legislacyjne a także z tytułu zaniechania legislacyjnego. Otwiera to drogę do realizacji roszczeń osobom, które dotychczas były pozbawione takiej możliwości, a mianowicie osobom, które nie złożyły wniosków o przyznanie im prawa zabudowy lub własności czasowej, lub które złożyły, ale im takiego prawa odmówiono.

 

Udostępnij
FacebookTwitterLinkedIn

Kontakt

Zapraszamy do  kontaktu z autorem artykułu.

Proszę skorzystać z formularza kontaktowego opisując problem.

Postaramy się niezwłocznie udzielić Państwu odpowiedzi. 

    captcha