Publikacje

Roszczenia reprywatyzacyjne przedawnione

26 listopada 2015 / autor:

W jednej z uchwał Sąd Najwyższy orzekł, że dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o odszkodowanie za szkodę poniesioną na skutek wydania przed dniem 1 września 2004 r. decyzji administracyjnej, której nieważność została stwierdzona ostateczną decyzją administracyjną po tym dniu. Zdaniem Prezesa Prokuratorii Generalnej oznaczać to może, że część roszczeń dochodzona w ramach reprywatyzacji jest przedawniona. Zdaniem prawników Kancelarii stanowisko to jest nietrafne.

Udostępnij
FacebookTwitterLinkedIn

Kontakt

Zapraszamy do  kontaktu z autorem artykułu.

Proszę skorzystać z formularza kontaktowego opisując problem.

Postaramy się niezwłocznie udzielić Państwu odpowiedzi. 

    captcha