pic

Portal wiedzy

Podatkowe

Podatek od pożyczek od wspólników do zwrotu

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku wydanym w sprawie Logstor ROR Polska (C-212/10) uznał, że wprowadzony ponownie w 2007 r. (bo od 1 maja 2004 r. podatek ten nie był pobierany) obowiązek zapłaty podatku od pożyczek udzielonych Spółkom przez ich wspólników  był niezgodny z przepisami unijnymi. Spółki kapitałowe mogą wiec występować o zwrot zapłaconego podatku od pożyczek udzielonych im przez wspólników, który był pobierany w wysokości 0,5 proc. od zmiany umowy spółki, za którą uznawano otrzymanie pożyczki od udziałowca.