Adam Gryciuk

Radca prawny 

 

W kancelarii pracuje od 2010 roku. Razem mec. K. Grądzką koordynuje prace zespołu zajmującego się postępowaniami odszkodowawczymi. Posiada doświadczenie w obszarze prawa deliktowego w zakresie roszczeń wynikających ze szkód osobowych/rzeczowych objętych obowiązkowym ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych (roszczenia odszkodowawcze, rentowe, z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej, etc). Posiada doświadczenie w zakresie reprezentacji procesowej w sprawach roszczeń wywodzonych z dobrowolnych umów ubezpieczenia zawieranych z przedsiębiorcami, wspólnotami mieszkaniowymi mających za przedmiot rzeczy ruchome/nieruchome zadeklarowane przez Ubezpieczającego i wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej (każda grupa ryzyka), roszczeń powstałych wskutek uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych, których wykonywanie wymaga posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przez Ubezpieczonych, w szczególności lekarzy, architektów, projektantów, inspektorów nadzoru w budownictwie, a także szkód objętych odpowiedzialnością cywilną wspólnoty mieszkaniowej, mające postać czystych strat majątkowych, szkód wyrządzonych na skutek zaniedbań pracowników przedsiębiorstw, czy wyrządzonych przez maszyny budowlane i rolnicze.

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub uzyskaniem innych szczegółowych informacji, 

prawnicy Kancelarii - adwokaci, radcy prawni - są do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

    captcha