Krzysztof Sokołowski

ADWOKAT

Od kilkunastu lat stały doradca prawny wielu firm. Koncentruje swoje zainteresowania zawodowe wokół prawa cywilnego, zagadnień związanych z realizacją inwestycji budowlanych, prawem obrotu nieruchomościami komercyjnymi, inwestycjami zagranicznymi, kontraktami handlowymi, prawem zamówień publicznych. Zrozumienie dla biznesowego podejścia do powierzanych mu problemów zdobywał doradzając przedsiębiorcom w branży budowlanej, produkcji żywności i żywienia zwierząt, produkcji farmaceutycznej i wyrobów medycznych, usług spedycyjnych i transportowych, ubezpieczeń.

 

Przygotowywał audyty prawne przedsiębiorstw, uczestniczył w projektach przekształcania i łączenia przedsiębiorstw, kompleksowej obsługi prawnej inwestycji zagranicznych, opracowywał złożone i skomplikowane kontrakty handlowe, sporządzał szereg analiz i opinii prawnych z zakresu prawa korporacyjnego.

 

Pod jego kierunkiem kancelaria prowadzi szereg procesów reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości znacjonalizowanych w latach powojennych. Opracowywał audyty prawne nieruchomości, analizy optymalizacji podatkowej przedsięwzięć gospodarczych.

 

Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji i sporów sądowych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym. Pełnił również funkcje Arbitra sądów arbitrażowych ad hoc.

 

Jest wykładowcą w ramach zamkniętych szkoleń dla menadżerów z zakresu prawa zamówień publicznych, kodeksu spółek handlowych, rękojmi i gwarancji jakości, prawnych aspektów sprzedaży, systemu zabezpieczeń i egzekucji wierzytelności pieniężnych.

 

 

 

Specjalizacje

inwestycje budowlane, inwestycje zagraniczne, kontrakty handlowe, przekształcenia przedsiębiorstw,

zamówienia publiczne, reprywatyzacja, zwrot nieruchomości

Contact

Should you be interested in obtaining legal advice or other specific information,

please feel free to contact our staff also by email.

captcha