Krzysztof Sokołowski

ADWOKAT

Od ponad dwudziestu lat doradzam wielu małym i średnim przedsiębiorcom. Koncentruję swoje zainteresowania zawodowe wokół prawa cywilnego, zagadnień związanych z realizacją inwestycji budowlanych, prawem obrotu nieruchomościami komercyjnymi, kontraktami handlowymi, prawem zamówień publicznych. Zrozumienie dla biznesowego podejścia do powierzanych mi problemów zdobywałem doradzając przedsiębiorcom w branży budowlanej, produkcji żywności i żywienia zwierząt, produkcji farmaceutycznej i wyrobów medycznych, usług spedycyjnych i transportowych, rynku ubezpieczeń.

 

Przygotowywałem audyty prawne przedsiębiorstw, audyty stanu prawnego nieruchomości, uczestniczyłem w projektach przekształcania małych i średnich przedsiębiorstw, kompleksowej obsługi prawnej inwestycji, opracowywałem złożone i skomplikowane kontrakty handlowe i inwestycyjne, sporządzałem szereg analiz i opinii prawnych z zakresu prawa korporacyjnego.

 

Pod moim kierunkiem kancelaria prowadziła szereg procesów reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości znacjonalizowanych w latach powojennych, realizacji roszczeń odszkodowawczych oraz zwrotów nieruchomości. 

 

Od dwudziestu lat reprezentuję zakłady ubezpieczeń oraz poszkodowanych w sporach o odszkodowania z ubezpieczeń wypadkowych, osobowych, majątkowych i korporacyjnych, prowadząc rocznie kilkaset procesów sądowych.

 

 

 

Specjalizacje

inwestycje budowlane, kontrakty handlowe, przekształcenia przedsiębiorstw,

zamówienia publiczne, reprywatyzacja, zwrot nieruchomości, odszkodowania 

Contact

Should you be interested in obtaining legal advice or other specific information,

please feel free to contact our staff also by email.

    captcha