Specializations

DISPOSSESSION AND REPRIVATIZATION

wywłaszczenie i reprywatyzacja

We represent our clients in proceedings regarding returning nationalized real estate, property and enterprises illegally taken over by the State on the basis of:

  • act on ownership and use of land within the border of the capital city of Warsaw (dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) concerning so called Warsaw real estate , pursuant to which motions of thousands of people in respect of creation of temporal ownership of land were refused and the State took over the ownership of building constructed on the land;
  • act on agricultural reform (dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej – Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13, z 1946 r. Nr 49, poz. 279, z 1957 r. Nr 39, poz. 172 oraz z 1968 r. Nr 3, poz. 6);
  • act on transfer to the State of the ownership of main branches of national economy (ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej – Dz. U. Nr 3, poz. 17, Nr 71, poz. 389 i Nr 72, poz. 394, z 1947 r. Nr 2, poz. 7, z 1956 r. Nr 58, poz. 270, z 1958 r. Nr 45, poz. 224 oraz z 1969 r. Nr 13, poz. 95);
  • act on acquisition and transfer of real estate indispensable to realize national economic plan (dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych – Dz. U. z 1952 r. Nr 4, poz. 31), pursuant to which real estate of different destiny was nationalized for the purposes of the Public Security Firm;
  • act on transfer to the State the ownership of chemists (ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o przejęciu aptek na własność państwa – Dz. U. Nr 1, poz. 1 ze zm.);
  • act on the regulation of legal status of property managed by the State (ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym -Dz. U. Nr 11, poz. 37 ze zm. – obowiązująca);
  • thousands of illegal decisions in respect of dispossession of real estate for the public purposes whereas, after the dispossession, the said real estate was not earmarked for the aims indicated in the decision.

Contact

Should you be interested in obtaining legal advice or other specific information,

please feel free to contact our staff also by email.

    captcha