Specjalizacje

ODSZKODOWANIA

odszkodowanie wypadek

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach obejmujących:

 • odszkodowania z tytułu wypadku komunikacyjnego (odszkodowania powypadkowe),
 • odszkodowania z tytułu błędów medycznych i zdarzeń medycznych (odszkodowania za błędy lekarskie, i pomocniczego personelu medycznego)
 • Odszkodowania za złe urodzenie dziecka (wrongful birth)
 • odszkodowania za śmierć osoby najbliższej oraz uszkodzenie ciałą
 • odszkodowania za szkody majątkowe z tytułu kradzieży z włamaniem,
 • odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika
 • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umów,
 • odszkodowania z tytułu szkód budowlanych,
 • odszkodowania od Skarbu Państwa za wydanie bezprawnej decyzji administracyjnej  
 • odszkodowania z tytułu błędów księgowych czy doradców podatkowych,

 

Zakres roszczeń dotyczy

 • szkody na osobie, a w tym w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, długotrwałego rozstroju zdrowia.
 • szkody na mieniu

 

Nasze doradztwo w zakresie szkód osobowych obejmuje prowadzenie procesów o:

 • Zadośćuczynienie – stanowiące rekompensatę pieniężną z tytułu cierpienia, krzywdy. Jest to więc forma wynagrodzenia tej niematerialnej części szkody;
 • Odszkodowanie – stanowiące rekompensatę materialnej szkody, tj. rzeczywistych wydatków, które nie powstałyby, gdyby nie doszło do zdarzenia, które szkodę wywołało;
 • Rentę za zwiększone potrzeby – jest to forma powtarzającego się (najczęściej co miesięcznego) świadczenia pieniężnego zaspakajającego stałe i powtarzające się wydatki (np. na leki, środki opatrunkowe i higieniczne, leczenie, rehabilitację, dojazdy)
 • Rentę z tytułu utraty widoków na przyszłość – jest to forma wyrównania utraty zarobków.

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub uzyskaniem innych szczegółowych informacji, 

prawnicy Kancelarii - adwokaci, radcy prawni - są do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

captcha