Publikacje

Odmowa przyznania dotacji z UE

26 listopada 2015 / autor:

W jednej z uchwał składu siedmiu sędziów NSA orzekł, iż odmowa przyznania dotacji z UE, w wyniku rozpoznania wniosku o dofinansowanie, jest decyzją administracyjną i podlega zaskarżeniu w toku instancji również do sądu administracyjnego. Inaczej rzecz się ma w przypadku gdy po zawarciu umowy o dofinansowanie Beneficjent otrzymuje pismo informacyjne o odmowie wypłaty dotacji. W tym wypadku właściwa jest droga procesu przed sądem powszechnym.

Udostępnij
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kontakt

Zapraszamy do  kontaktu z autorem artykułu.

Proszę skorzystać z formularza kontaktowego opisując problem.

Postaramy się niezwłocznie udzielić Państwu odpowiedzi. 

captcha