Publikacje

26 listopada 2015 / autor:

W dniu 13 maja 2008 roku NSA w Warszawie orzekł w sprawie I FSK 600/07, ze polskie przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania towarów na cele związane z przedsiębiorstwem są niezgodne z dyrektywą unijną. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów uznał, iż w przypadku gdy poszkodowanemu wypłacane jest odszkodowanie na podstawie kosztorysu naprawy należne jest ono w kwocie powiększonej o podatek VAT. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Sąd Najwyższy w jednym z wyroków uznał, że członkowie Zarządu spółki kapitałowej, odpowiadający za zobowiązania tej spółki mogą podnosić wszystkie zarzuty, które mogliby podnieść w procesie, jaki wytoczył wierzyciel tej spółce. Mogą zatem mimo niekorzystnego wyroku dla spółki kwestionować istnienie zobowiązania z innych powodów, niż te które były przedmiotem postępowania sądowego. Konsekwencją tego poglądu jest [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał polskie przepisy dotyczące akcyzy od aut sprowadzanych z krajów UE za niezgodne z prawem wspólnotowym. Skutkiem tego orzeczenia jest prawna możliwość wystąpienia o zwrot akcyzy przez podatników, którzy sprowadzili auta po 1.05.2004 roku. Ministerstwo Finansów zapowiada dokonywanie korekty wartości pojazdu. Jednakże naszym zdaniem obowiązujące przepisy nie pozwalają na ustalanie wartości celnej [...] czytaj więcej