Publikacje

26 listopada 2015 / autor:

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał polskie przepisy dotyczące akcyzy od aut sprowadzanych z krajów UE za niezgodne z prawem wspólnotowym. Skutkiem tego orzeczenia jest prawna możliwość wystąpienia o zwrot akcyzy przez podatników, którzy sprowadzili auta po 1.05.2004 roku. Ministerstwo Finansów zapowiada dokonywanie korekty wartości pojazdu. Jednakże naszym zdaniem obowiązujące przepisy nie pozwalają na ustalanie wartości celnej [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę w przedmiocie legitymacji czynnej Skarbu Państwa w sprawach odpowiedzialności za bezprawne decyzje administracyjne wydane przed 27 maja 1990 roku. Zdaniem SN za szkody powstałe wskutek wydania bezprawnych decyzji administracyjnych ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa, a nie jednostka samorządu terytorialnego. [...] czytaj więcej