pic

Krzysztof Sokołowski

 

 

ADWOKAT

Od kilkunastu lat stały doradca prawny wielu firm. Koncentruje swoje zainteresowania zawodowe wokół prawa cywilnego, zagadnień związanych z realizacją inwestycji budowlanych, prawem obrotu nieruchomościami komercyjnymi, inwestycjami zagranicznymi, kontraktami handlowymi, prawem zamówień publicznych. Zrozumienie dla biznesowego podejścia do powierzanych mu problemów zdobywał doradzając przedsiębiorcom w branży budowlanej, produkcji żywności i żywienia zwierząt, produkcji farmaceutycznej i wyrobów medycznych, usług spedycyjnych i transportowych, ubezpieczeń.

 

Przygotowywał audyty prawne przedsiębiorstw, uczestniczył w projektach przekształcania i łączenia przedsiębiorstw, kompleksowej obsługi prawnej inwestycji zagranicznych, opracowywał złożone i skomplikowane kontrakty handlowe, sporządzał szereg analiz i opinii prawnych z zakresu prawa korporacyjnego.

 

Pod jego kierunkiem kancelaria prowadzi szereg procesów reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości znacjonalizowanych w latach powojennych. Opracowywał audyty prawne nieruchomości, analizy optymalizacji podatkowej przedsięwzięć gospodarczych.

 

Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji i sporów sądowych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym. Pełnił również funkcje Arbitra sądów arbitrażowych ad hoc.

 

Jest wykładowcą w ramach zamkniętych szkoleń dla menadżerów z zakresu prawa zamówień publicznych, kodeksu spółek handlowych, rękojmi i gwarancji jakości, prawnych aspektów sprzedaży, systemu zabezpieczeń i egzekucji wierzytelności pieniężnych.

 

Specjalizacje

inwestycje budowlane, inwestycje zagraniczne, kontrakty handlowe, przekształcenia przedsiębiorstw,

zamówienia publiczne, reprywatyzacja, zwrot nieruchomości