pic

Portal wiedzy

Podatkowe

Ubezpieczenie członków zarządu spółki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że w sytuacji gdy spółka akcyjna kupuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członkom zarządu i członkom rady nadzorczej łącznie, to ubezpieczenie nie stanowi przychodu tych osób, a zatem nie muszą oni płacić podatku dochodowego od osób fizycznych (III SA/Wa 2019/08). Istotne jest uzasadnienie tego stanowiska, w którym sąd wyjaśnił, że przychód może być przypisany wyłącznie do konkretnej osoby. Innymi słowy jeśli spółka wykupuje ubezpieczenie dla całego zarządu to nie można zidentyfikować podatnika. Jest to już kolejne tego typu uzasadnienie w przypadku  tzw. przychodów pracownika.
źródło: Gazeta Prawna