pic

Portal wiedzy

Reprywatyzacja

Reprywatyzacja – dekret warszawski

Zdaniem Sądu Najwyższego wyrażonym z jednej z uchwał fakt, iż nieruchomość była obciążona hipoteką, w dacie złożenia wniosku o ustanowienia własności czasowej, nie stanowił przeszkody do ustanowienia własności czasowej. Wątpliwość Sądu Apelacyjnego, który wystąpił do SN z pytaniem prawnym zrodziła się na tle art. 102 dekretu z dnia 11 października 1946 prawo rzeczowe.