pic

PRAKTYKA

PRAWO CYWILNE

Doradzamy we wszystkich polach aktywności związanych z szeroko pojmowanym prawem cywilnym. Zajmujemy się pomocą prawną w zakresie: 

 • roszczeń o naruszenie dóbr osobistych
 • roszczeń o zapłatę i odszkodowania zarówno z tytułu niewywiązania się z umów jaki z tytułu czynów niedozwolonych
 • roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
 • roszczeń o podział majątku wspólnego
 • roszczeń związanych z prawem mieszkaniowym (ustanowienie odrębnych własności lokali, rozliczenia o nakłady i pożytki, rozliczenia z wspólnotą mieszkaniową
 • roszczeń związanych z prawem rzeczowym (zastaw, służebność, hipoteka – ustanawianie i wygaszanie)
 • roszczeń o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej nieruchomości a rzeczywistym stanem prawnym
 • roszczeń o nabycie własności przez zasiedzenie
 • roszczeń o uwłaszczenie
 • roszczeń o naruszenie posiadania
 • roszczeń o eksmisję