pic

PRAKTYKA

PRAWO ADMINISTRACYJNE, CELNE, PODATKOWE

Praktyka administracyjna Kancelarii obejmuje kilka głównych obszarów:

 

Proces realizacji inwestycji budowlanych – prawo budowlane

 • zatwierdzenie projektu budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę
 • decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenia na użytkowanie
 • nakazy rozbiórki obiektów budowlanych (samowola budowlana, rozbiórka)
 • przeniesienie praw z decyzji o warunkach zabudowy oraz o udzieleniu pozwolenia na budowę
 • ustalenie prawa wejścia na nieruchomość sąsiednią w celu wykonania prac budowlanych
 • o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji budowlanej
 • postępowań z zakresu ochrony środowiska dotyczących emisji hałasu, spalin i innych nieczystości

 

Rynek nieruchomości

 

Profesjonalny obrót gospodarczy

 • Postępowanie o udzielenie zezwoleń i koncesji w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Postępowania kontrolne celne i podatkowe

 

Sprawy ogólno-administracyjne

 • wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją administracyjną
 • stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej
 • uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej

 

Oferujemy usługi zastępstwa procesowego przed organami administracji wszystkich instancji, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.