pic

Portal wiedzy

Proces cywilny

Pozew musi być dobrze skonstruowany

W sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym sąd jest związany żądaniem pozwu. Sąd mimo dostrzeżenia niezgodności nie może dokonać wpisu do księgi wieczystej, jeśli powód nie żądał tego w takim zakresie.