pic

Porady on-line

Prosimy o zadanie pytania prawnego. Nie udzielamy odpowiedzi na pytania osob, ktore nie przedstawimy sie z imienia i nazwiska oraz zawierajace stany faktyczne bez sprecyzowania nazw oraz imion i nazwisk podmiotów, ktorych sprawa dotyczy. W terminie maksymalnie 2 dni roboczych otrzymacie Panstwo wiadomosc zwrotna dotyczaca podjecia sie wykonania uslugi, terminu i sposobu wykonania, jej wyceny oraz sposobu platno?ci. Po zrealizowaniu platnosci czynnosc Kancelaria wykona w terminie 3 dni roboczych, o ile w wiadomosci zwrotnej nie zostanie okreslony inny termin.

Dołącz dokument dozwolone pliki w formatach: doc, docx, pdf. Max. dozwolony rozmiar to 2MB

captcha