pic

Portal wiedzy

Spółki prawo handlowe

Polisy OC członków zarządu

Wydatki na wykupienie polisy OC dla członków zarządu Spółki prawa handlowego tylko wtedy nie będą stanowiły nieodpłatnego przychodu po stronie członka zarządu – pracownika, jeżeli krąg ubezpieczonych osób nie zostanie z góry w polisie określony – tego rodzaju wniosek wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 października 2008 roku znak: IPPB2/415-1082/08-2/SP