pic

Portal wiedzy

Spółki prawo handlowe

Odwołanie członka zarządu

W uchwale z dnia 4.06.2009 Sąd Najwyższy określił, że odwołany członek zarządu może uczestniczyć w postępowaniu rejestrowym o wykreślenie go z rejestru na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.