pic

Portal wiedzy

Podatkowe

Odszkodowanie od ubezpieczyciela razem z VAT

Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów uznał, iż w przypadku gdy poszkodowanemu wypłacane jest odszkodowanie na podstawie kosztorysu naprawy należne jest ono w kwocie powiększonej o podatek VAT.