pic

Portal wiedzy

Reprywatyzacja

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za bezprawne decyzje

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę w przedmiocie legitymacji czynnej Skarbu Państwa w sprawach odpowiedzialności za bezprawne decyzje administracyjne wydane przed 27 maja 1990 roku. Zdaniem SN za szkody powstałe wskutek wydania bezprawnych decyzji administracyjnych ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa, a nie jednostka samorządu terytorialnego.