pic

Portal wiedzy

Podatkowe

Odpowiedzialność członków Zarządu

Sąd Najwyższy w jednym z wyroków uznał, że członkowie Zarządu spółki kapitałowej, odpowiadający za zobowiązania tej spółki mogą podnosić wszystkie zarzuty, które mogliby podnieść w procesie, jaki wytoczył wierzyciel tej spółce. Mogą zatem mimo niekorzystnego wyroku dla spółki kwestionować istnienie zobowiązania z innych powodów, niż te które były przedmiotem postępowania sądowego. Konsekwencją tego poglądu jest również wniosek, że ich zobowiązania przedawniają się z upływem lat dziesięciu a nie trzech.