pic

Portal wiedzy

Spółki prawo handlowe

Odpowiedzialność członków zarządu spółki

Sąd Najwyższy po raz kolejny zajmował się zakresem odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej za długi tej spółki. Tym razem SN stwierdził, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przeciwko któremu wierzyciel spółki występuje z roszczeniem przewidzianym w art. 299 k.s.h., nie może bronić się zarzutem przedawnienia roszczenia objętego tytułem wykonawczym wystawionym przeciwko spółce. W uchwale tej SN omówił poprzednie orzeczenia SN w tej materii, których nie podzielił.