pic

Portal wiedzy

Prawo cywilne

Nieważność umowy narzuconej przez monopolistę

Jeżeli do ustalenia nieważności umowy jest to niezbędne, sąd może samodzielnie stwierdzić naruszenie zakazu nadużywania pozycji dominującej – tak stwierdził Sąd Najwyższy.