pic

Portal wiedzy

Prawo cywilne

Kara umowna nie przysługuje odstępującemu od umowy

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r. (III CZP 39/12) Sąd stwierdził, że roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy.

Uchwała ta ma istotne znaczenie szczególnie w przypadku realizacji robót  budowlanych.