pic

Portal wiedzy

Proces cywilny

Interes przy ustaleniu odpowiedzialności na przyszłość

Zdaniem Sądu Najwyższego mimo tego, że obecne przepisy przewidują znaczne wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów sztuce, itp. powód może posiadać interes prawny w ustaleniu odpowiedzialności sprawcy lub jego towarzystwa ubezpieczeniowego za szkody mogące postać w przyszłości.