pic

Portal wiedzy

Kronika orzecznictwa

Hipoteka uprzywilejowana Skarbu Państwa

Trybunał Konstytucyjny uznał w dzisiejszym wyroku, że przepis ordynacji podatkowej przyznający hipotece przymusowej ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa na zabezpieczenie zobowiązań podatkowych, prawo pierwszeństwa przed innymi hipotekami wcześniej ustanowionymi jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa.