Katarzyna Grądzka

 

 

ADWOKAT

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W Kancelarii pracuje od roku 2008, koordynując razem z mec. A. Gryciukiem praktykę procesową roszczeń odszkodowawczych. Specjalizuje się w problematyce ubezpieczeń gospodarczych, w tym obejmujących ryzyka w zakresie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców, lekarzy, podmiotów leczniczych, a także wynikających z umów ubezpieczeń majątkowych. Posiada także duże doświadczenie w zakresie postępowań ze szkód osobowych, powstałych z deliktów, objętych ubezpieczeniem obowiązkowym.

W Kancelarii opiekuje się także firmami z branży transportowej, spedycyjnej i budowlanej.

 

Specjalizacje

prawo cywilne, ubezpieczenia 

Contact

Should you be interested in obtaining legal advice or other specific information,

please feel free to contact our staff also by email.

captcha