Specjalizacje

Wierzycielom i dłużnikom oferujemy usługi obejmujące: audyt prawny przedsiębiorstwa dłużnika ogłoszenie upadłości – reprezentacja w postępowaniu sadowych oraz upadłościowym (upadłość likwidacyjna i układowa). analiza ważności i skuteczności transakcji przeprowadzonych w czasie poprzedzającym ogłoszenie upadłości reprezentacja procesowa w postępowaniu o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej (skarga pauliańska); procesy o uznanie za bezskuteczne transkacji, które zostały zrealizowane [...] czytaj więcej

Praktyka administracyjna Kancelarii obejmuje kilka głównych obszarów:   Proces realizacji inwestycji budowlanych – prawo budowlane zatwierdzenie projektu budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę decyzja o warunkach zabudowy pozwolenia na użytkowanie nakazy rozbiórki obiektów budowlanych (samowola budowlana, rozbiórka) przeniesienie praw z decyzji o warunkach zabudowy oraz o udzieleniu pozwolenia na budowę ustalenie prawa wejścia na nieruchomość [...] czytaj więcej

Inwestycje budowlane, zarówno te stosunkowo niewielkie (domy jednorodzinne, lokale użytkowe) jak i wielkoformatowe (hipermarkety, centra handlowe) wymagają znakomitego przygotowania logistycznego, technologicznego i prawnego.  Prawnicy Kancelarii, adwokaci, radcy prawni posiadają doświadczenie w zakresie reprezentacji przedsiębiorców i osób fizycznych na każdym niemal etapie procesu budowlanego, tj.: opracowywania zmian planu zagospodarowania przestrzennego wydawania decyzji o warunkach zabudowy nieruchomościami zagospodarowania terenu [...] czytaj więcej

Właściciel nieruchomości, która nie została wykorzystana na cel wywłaszczenia, przewidziany w decyzji o wywłaszczeniu może wystąpić o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Analogiczne uprawnienie przysługuje byłemu właścicielowi, który sprzedał nieruchomość na podstawie umowy w postępowaniu wywłaszczeniowym.  Niejednokrotnie procedury wywłaszczania zostały przeprowadzone wadliwie, a nieruchomości, albo w ogóle nie zostały zagospodarowane albo zostały zagospodarowane w sposób niezgodny z celem [...] czytaj więcej

Procesy, spory procesowe są chlebem powszednim każdego doświadczonego prawnika.   Jednakże prowadząc korporacyjną obsługę przedsiębiorstw staramy się tak Państwu doradzać, aby nie dopuszczać do procesów sądowych. Poczytujemy sobie za zasługę, jeśli nasz klient może pochwalić się minimalną, jeśli nie zerową statystyką sądową zarówno po stronie zobowiązań jak i wierzytelności.   Niemniej jednak w wielu przypadkach nie [...] czytaj więcej

W swojej praktyce prawnicy Kancelarii Sokołowski i Partnerzy Adwokaci Radcy prawni starają się przede wszystkim zabezpieczyć klienta przed wystąpieniem stanu zaległości nie dopuścić do konieczności prowadzenia egzekucji wierzytelności. Służą temu opracowywane dla każdego przedsiębiorstwa systemy zarządzania i monitorowania wierzytelnościami, systemy zabezpieczania i wzmacniania ściągalności własnych wierzytelności.   Nie ograniczamy się do wytaczania powództw o zapłatę. Wykorzystujemy wszystkie [...] czytaj więcej