pic

Portal wiedzy

Prawo cywilne

Kara umowna nie przysługuje odstępującemu od umowy

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r. (III CZP 39/12) Sąd stwierdził, że roszczenie o zapłatę kary [...]

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za śmierć osoby najbliższej

Sąd Najwyższy orzekł, w uchwale z dnia 20 grudnia 2012 roku (sygn. akt III CZP 93/12), że artykuł 34 ust. [...]

Art. 215 ugn niezgodny z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczący roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieruchomości przejętych [...]

Roszczenia reprywatyzacyjne jednak nie przedawnione

Pełny skład Sądu Najwyższego podjął uchwałę zgodnie z którą do roszczeń onaprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjnąwydaną przed dniem 1 [...]

Odszkodowanie niezależnie od zadatku

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 czerwca 2009 roku orzekł, że w razie niewykonania zobowiązania wierzyciel, który nie odstąpił [...]

Nieważność umowy narzuconej przez monopolistę

Jeżeli do ustalenia nieważności umowy jest to niezbędne, sąd może samodzielnie stwierdzić naruszenie zakazu nadużywania pozycji dominującej – tak stwierdził [...]

Hipoteka uprzywilejowana Skarbu Państwa

Trybunał Konstytucyjny uznał w dzisiejszym wyroku, że przepis ordynacji podatkowej przyznający hipotece przymusowej ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa na zabezpieczenie [...]

Odmowa przyznania dotacji z UE

W jednej z uchwał składu siedmiu sędziów NSA orzekł, iż odmowa przyznania dotacji z UE, w wyniku rozpoznania wniosku o [...]