pic

Portal wiedzy

Podatkowe

Akcyza od aut

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał polskie przepisy dotyczące akcyzy od aut sprowadzanych z krajów UE za niezgodne z prawem wspólnotowym. Skutkiem tego orzeczenia jest prawna możliwość wystąpienia o zwrot akcyzy przez podatników, którzy sprowadzili auta po 1.05.2004 roku. Ministerstwo Finansów zapowiada dokonywanie korekty wartości pojazdu. Jednakże naszym zdaniem obowiązujące przepisy nie pozwalają na ustalanie wartości celnej według wartości rynkowej pojazdu, lecz według cen zakupu.